3.1
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷೆ ಸರಾಸರಿ 3.1 / 5 ಔಟ್ 7
ಶ್ರೇಣಿ
88 ನೇ, ಇದು 130.8 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
교사체벌
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ಮನ್ಹ್ವಾ