3.6
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ವಲಯಗಳು ಸರಾಸರಿ 3.6 / 5 ಔಟ್ 19
ಶ್ರೇಣಿ
27 ನೇ, ಇದು 535.7 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
동아리, ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ವೀನ್ಸ್, ಥಿಯೇಟರ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ