3.5
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ರಾಕುಜಿತ್ಸು ಪಾಥೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರಾಸರಿ 3.5 / 5 ಔಟ್ 2
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 28 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
落日のパトス, ಪ್ಯಾಶನ್ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ಸ್ಲೀವ್