4.1
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬುಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 4.1 / 5 ಔಟ್ 39
ಶ್ರೇಣಿ
20 ನೇ, ಇದು 426.5 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ಎನ್ / ಎ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ಮನ್ಹ್ವಾ