3.1
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ನಗರ ಅಮರ ಕೃಷಿಕನ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸರಾಸರಿ 3.1 / 5 ಔಟ್ 7
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 53.6 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
重生之都市修仙, ಪುನರ್ಜನ್ಮ: ನಗರ ಕೃಷಿ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ಮನ್ಹುವಾ