3.9
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಅವಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸರಾಸರಿ 3.9 / 5 ಔಟ್ 16
ಶ್ರೇಣಿ
74 ನೇ, ಇದು 185.8 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ಮನ್ಹ್ವಾ